PŘÍSTAVBA BAZÉNU, PRAHA 1

PROJEKT 2018-2019

SOUKROMÝ INVESTOR

Stávající dům se nachází v Pražské památkové rezervaci.

Projekt řeší přístavbu zastřešeného bazénu, adaptaci části prostor stávajícího domu na wellness se saunou a design interiéru.

Navržená novostavba navazující na stávající dům je orientována na jih s výhledem do zahrady.

Bazénová hala je z výtvarného hlediska řešena jako připodobnění k historickým římským lázním. Odpovídá tomu použití interiérového tvarosloví: travertinových sloupů s členěnou římsou a kazetového teakového stropu. Historizujícím prvkem jsou také kamenné šambrány kolem stavebních otvorů. Pole mezi zmiňovanými sloupy vyplňuje velkoformátový obklad z onyxu. Zbytek stěn a podlah je pak v prostoru celé bazénové haly pokryt travertinem. Rustikální charakter interiéru doplňuje užití historizujících osvětlovacích těles, bílé keramiky, klika a interiérových doplňků.