LOFTY KOLBENOVA, PRAHA 9

ANALÝZA A PROVOZNÍ KONCEPT 2016

SOUKROMÝ INVESTOR

75 BYTŮ

Řešená budova byla postavena roku 1929 v průmyslových Vysočanech pro výrobu menších elektromotorů.

Projekt řeší koncepci nového využití stávajícího objektu a jeho možnou přeměnu na polyfunkční dům. Do parteru jsou navržené obchody se službami a do vyšších podlaží loftové byty a ateliéry.