OBYTNÝ SOUBOR NA OBRÁTCE, PRAHA 9

SOUKROMÝ INVESTOR

SOUTĚŽNÍ NÁVRH 2020

    Rezidenční areál navržený v místě brownfieldu v Praze - Hloubětíně.

    Zásadním limitujícím prvkem pro návrh je přítomnost nadzemního vedení vysokého napětí přímo uprostřed parcely.

    Naším cílem je vytvoření příjemného bydlení v bytových domech drobnějšího měřítka tak, aby nově navržená zástavba vytvářela zajímavé prostory. Aby působila intimním a zároveň vzdušným dojmem. Aby byla městem, né sídlištěm.

    Pod každým z domů je možnost podzemního parkování a volný parter tak umožňuje dětskou hru, odpočinek a relax. 

Na Obrátce - YouTube