REZIDENČNÍ SOUBOR MĚCHOLUPY, PRAHA 15

SOUKROMÝ INVESTOR

SOUTĚŽNÍ NÁVRH 2021

    Tři bytové domy o totožném půdorysu a podobném tvarosloví, které svým urbanistickým uspořádáním vytvářejí polozavřený klidový prostor - náměstíčko s poldrem.

    Parter tvoří především předzahrádky, doplněné o volnočasové aktivity - komunitní zahradu, workout, herní prvky...

    Parkování se odehrává primárně v podzemních garážích přístupných z ulice - prostor mezi domy tak zůstává klidový, vhodný pro bydlení.

K Měcholupům - YouTube