OBYTNÝ SOUBOR, PRAHA 9

STUDIE 2019

SOUKROMÝ INVESTOR

127 BYTŮ

Studie bytového komplexu je zasazená do  rekultivované lokality pražských Vysočan, mezi údolí říčky Rokytky a bývalou železniční vlečku – dnešní cyklostezku.

Obytný soubor tvoří pět bytových domů, stojících na podzemních garážích.

Pečlivě propracovaný parter s množstvím důmyslně navržených míst pro setkávání a rekreaci, navazuje na vznikající park Zahrádky.

Pro domy je typický jednoduchý design fasád. Použitý obklad z cihelných pásků odkazuje na industriální architekturu Vysočan. Velmi efektně navržená – prohnutá atika dodává domům značnou ladnost a eleganci.