ROZŠÍŘENÍ PARKU PŘÁTELSTVÍ, PRAHA 9

ROZVOJOVÝ KONCEPT 2022

INVESTOR: MČ PRAHA 9

    Nově vytvořenou část Parku Přátelství začleňujeme do organismu města a dáváme místu další možnosti trávení volného času.

    K objektu restaurace/sochy přidáváme vodní plochu, tržnici a na původní část parku se napojujeme vyhlídkovou lávkou.