KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY, PRAHA 9

HMOTOVĚ PROVOZNÍ KONCEPT 2019

INVESTOR: MČ PRAHA 9

Koncept zkoumá hmotové a provozní vazby tří plánovaných objektů sociálních a zdravotních služeb na pražském Proseku. Návrh obsahuje dům s pečovatelskou službou, dům se zvláštním režimem, odlehčovací službu a sociální byty.