OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE, LUPÁČOVA - PRAHA 3

PROJEKT: 2008-2009

REALIZACE: 2010-2012

INVESTOR: MČ PRAHA 3

Včlenění provozu obvodního ředitelství do suterénních prostor regenerovaného objektu. Náročné řešení technického zabezpečení vč. výstavby technologického kanálu v základovém prostoru v celé délce objektu. Propojení s nově vybudovanými podzemními garážemi. Terénní úpravy zpřístupňující suterénní prostory z parteru. Návrh vč. interiéru.