PODZEMNÍ GARÁŽE, LUPÁČOVA - PRAHA 3

PROJEKT: 2007-2009

REALIZACE: 2009-2010

INVESTOR: MČ PRAHA 3

Realizace dvoupodlažních podzemních garáží pro 96 osobních aut. Provozní návaznost na Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 3 v regenerovaném objektu Lupáčova. Řešení vč. stabilního hasicího zařízení. Střecha garáží začleněna do nově pojednaného parteru.