PŘÍSTAVBA ZŠ BALABENKA, PRAHA 9

STUDIE 2022

INVESTOR: MČ PRAHA 9

    Doplněním nové hmoty dochází ke kompozičnímu dotvoření stávajícího areálu. 

    Srdcem nové budovy je velkorysá převýšená hala, která funguje nejen jako propojující prostor, ale především  pro formální i neformální setkávání žáků a občasná veřejná vystoupení. 

    Z kmenových učeben je zajištěn výhled do korun stromů skrze velkorysé okenní otvory

    Součástí návrhu je navýšení kapacity šaten ve stávajcí budově, její propojení s novostavbou a optimalizace venkovních sportovních ploch.