Reference

název projektu objednatel IN (orientačně v mil. Kč) rok

fáze*

Sportovní areál, Český Brod SK Český Brod - 2017 ST, DUR
Rekonstrukce objektu - loftové byty, Praha 9 soukr. osoba 200,0 2016 ST
Parkhouse, Praha 9 soukr. osoba 13,0 2016 ST
Úprava parku, Praha 3 MČ Praha 3 2,0 2016 ST, DPS
OD Kotva soukr. osoba - 2016 STP
Bytový dům, Praha 9 soukr. osoba 30,0 2016 ST
Rekonstrukce činžovních domů, Praha 5 MČ Praha 5 - 2016 DPS
Rodinný dům, Doubravčice soukr. osoba - 2016 ST, DSP, DPS
Vestavba do skladové haly, Praha 9 ALS Czech Republic, s.r.o. 10,0 2015 ST
Rekonstrukce prostoru v objektu, Praha 2 KŘ Policie Hl.m.Prahy 1,2 2015 DSP
Obytný soubor, Praha 9 Prosecké skály s.r.o. 110,0 2015 ST
Rekonstrukce objektu, Praha 1 KŘ Policie Hl.m.Prahy 11,0 2015 DSP

* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora