Reference

název projektu objednatel IN (orientačně v mil Kč) rok

fáze*

Sportovní hala, Vysoké Mýto FTC Vysoké Mýto 135,0 2019 ST
Obytný soubor, Praha 9 soukr. osoba 350,0 2019 ST
Přístavba bazénu, Praha 1 soukr. osoba - 2019 ST, DPS
Obytný soubor, Praha 9 soukr. osoba 150,0 2019 ST, DUR, DSP, DPS, DSPS, AD
Polyfunkční domy, sportovní objekty, Praha 9 soukr. osoba 380,0 2019 ST
Vestavba výtahu, Praha 5 MČ Praha 5 1,5 2018 ST, DSP
Bytový dům, Praha 8 soukr. osoba 80,0 2018 DUR, DSP, DPS, DZS
Revitalizace parku, Praha 3 MČ Praha 3 11,5 2018 ST, DUR, DPS, DSPS, AD
Dům s bytovými a nebytovými jednotkami, Praha 9 soukr. osoba 425,0 2018 ST, DUR+DSP
Cyklostezka, Praha 9 MČ Praha 9 - 2017 ST
Bytový dům, Praha 9 soukr. osoba 150,0 2017 DUR

* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora