Reference

název projektu objednatel IN (orientačně v mil Kč) rok

fáze*

Bytový dům, Praha 9 soukr. osoba 34,0 2015 ST
Základní a mateřská škola, Praha 9 MČ Praha 9 190,0 2015 ST
Bytový dům Nad Kundratkou, Praha 9 Prosecké skály s.r.o. 130,0 2014 ST, DUR, UR, DSP, SP, DPS, DZS, AD
Obchodní centrum, Rakovník Real Trust a.s.   2014 DPS
Pizzerie GamberoRosso, Praha 1 Mydone s.r.o. 6,0 2014 ST, DPS, AD, TDI
Rodinné domy, Český Brod LZM Real s.r.o. 13,2 2014 DSP, SP, DPS
Bytový dům, Praha 9 soukr. osoba 62,0 2014 ST
Obytné území, Praha 9 MČ Praha 9 460,0 2014 ST
Bytový dům, Praha 9 soukr. osoba 65,0 2014 ST, DUR
Mateřská škola Jarov, Praha 3 MČ Praha 3 38,0 2014 ST, DUR, UR, DSP, SP, DPS, DZS, AD

* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora